Fandom

Kedaulatan Wiki

Kedaulatan di Indonesia

55pages on
this wiki
Add New Page
Add New Page Bicara0

Landasan-landasan dasar Negara Republik Indonesia adalah :

UUD 1945 sebagai landasan konstitusional Pancasila sebagai landasan dasar dan ideology/idiil UUD 1945 sebagai landasan konstitusional Negara Republik Indonesia § Keterkaitan Dasar Negara dan Konstitusi [[Kategori:negara pancasila adalah negara ke

Also on Fandom

Random Wiki